Zelfpluk

De mais is op!

Er is alleen nog suikerbiet en -bladeren tot eind september.

Pruimentijd

Informatie over de pruimentijd wordt nog bekend gemaakt.